Aktuelt

Alle våre medlemmer har sin fulle rett til å delta på alle arrangementer som blir tilstelt av menigheten. Vi er kristne etter ordene fra det nye testamentet, og det er ikke sjelden vi har talere eller foredragsholdere fra andre steder i verden. Disse menneskene hjelper oss med å få et perspektiv vi kanskje ikke har sett, og som opplyser oss til en bedre kjærlighet til Gud og jesus.

Vi stiller også med privatundervisning hvis du ønsker det. Det vil være samlinger og det vil være privatundervisninger du kan være med på. Du velger selv hvordan du vil lære Guds ord.

Det er mange som har meninger om Gud og bibelen uten å ha noen kunnskap om det. Derfor gjennomfører vi et samarbeid med folk utenfra som vil hjelpe oss med å tolke bibelen. Hvis du er seriøs i ditt ønske om å lære mer, så kan du ta kontakt med oss. Vi vil også ha en periode på høsten hvor vi har egne lærere som kan hjelpe deg med privatundervisningen.

Hva er Gud?

Det vil være et arrangement i i sommer som heter «Hva er Gud?», og dette vil være et seminar som strekker seg over tre dager på våre lokaler. Dette vil være et seminar som forteller litt om Guds virke og ønske for oss i denne tiden, og vi prøver å komme i kontakt med hverandre gjennom Gud. Det er mange spørsmål som melder seg når vi skal snakke om Gud, og vi skal prøve å besvare det godt som mulig for alle som melder seg på. Det vil være predikanter fra USA og Sverige til å hjelpe oss med dette, og vi ser gjerne at du melder deg på og dukker opp.

Bibelen er ikke alltid så lett å forstå, og derfor krever det ofte personer som har levd etter den i alle år for å forstå den. Dette vil andre predikanter hjelpe oss med, for at vi skal ha mest ut av våre møter i framtiden. Vi tolker Gud etter det nye testamentet, og prøver å gjøre hans gode gjerning for andre rundt oss i vår tid.