Det store bildet

Bibelen er blant de bøkene som har blitt mest lest i hele verden, og det er boken som stiller flest spørsmål i etterkant. Det er mange som misforstår innholdet i bibelen. Dette er noe vi jobber med å oppklare i vår menighet.

Mye av det som står i bibelen er vanskelig for oss i den moderne verden å tolke, og de menneskene som bare ser skogen for trær har en vanskelighet med å forstå bibelens ord og forkynnelse. Noen ganger må vi ta noen steg tilbake for å se det store bildet. Det er en veldig gammel bok som er slått sammen av mange forskjellige bøker. Hele verket er skrevet av mange forskjellige menn med forskjellig bakgrunn.

En bok om poesi, historie, fortellinger og lov

Det er en bok som forteller om poesi, historie, fortellinger og lov. Dette er en bok som gjelder for menneske som legger sitt liv i hendene til Gud, og følger det ordet som er skrevet. Det vil være problematisk å tolke det i vår tid, men det er det vi jobber for å fullføre.

Det er mange sterke bevis som peker på bibelen som et vitenskapelig verk, og det som går igjen i funn i arkeologien og de eldre sivilisasjoner. Det viser at bibelen er sann, og det vil være lurt å følge dens ord. Det hele er et samlet verk fra det gamle testamentet som går over i det nye testamentet. Det er en fullendt historie som har en rød tråd for menneskene å følge. Det er det glade budskap som kommer fram i bibelen om hvordan mennesker skal leve sammen i harmoni og hvordan man skal te seg i familieforhold.
Det er mange historier som peker på kjønnsroller og andre ting som viktige grunnstener i menneskets eksistens, og vi som har fulgt Guds ord kan ikke si i mot dette. Vi holder kurs i tolkningen av Guds ord og hans verk. Det er for å skinne lys på skriften slik at alle kan ha et forhold som er til tro til vår konge. Det er ikke alle som klarer å holde seg på rett vei i livet, og det vil vi være med å hjelpe til med.